Vårdgaranti

För att du alltid ska få vård inom rimliga tider

Vårdgaranti

På Huddinge Ortopedi ska väntetider till nybesök, operationer och uppfylla vårdgarantin. Det innebär att du som patient ska få den vård du behöver inom rimlig tid. Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin. 

Vårdgarantin innebär:
Alla tider nedan är maxtid. I brådskande och akuta fall får du hjälp direkt.
  • Du ska erbjudas tid till läkarbesök/specialist inom 30 dagar från remissdatum.
  • Anser specialistläkaren att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 30 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du i första hand kontakta den mottagning dit remissen skickades. I andra hand, om väntetiderna är alltför långa, ska du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan vårdgivare som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.

Valfrihet i vården
Som patient har man i Sverige rätt att söka sjukvård i annat landsting än hemlandstinget. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en läkare i annat landsting om du har en Fritt Val-remiss. Om detta besök leder till att din läkare rekommenderar fortsatt behandling hos oss på Huddinge Ortopedi måste du själv kontakta ditt landsting som ska intyga att de står för kostnaden för eventuell operation och efterföljande vård eller annan behandling.

Vill du veta mer?
Information om vårdgarantin i Stockholm, besök 1177 Vårdguiden eller för generellt information om vårdgarantin i landet, besök Sveriges kommuner och lansting.

Vi använder kakor

För att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och webbtjänster – använder vi cookies, web beacons och liknande tekniker. Här kan du läsa om vilka olika typer av cookies det finns och hur vi använder dem