Synpunkter på vården

Våra egna synpunkter på vården

Våra synpunkter

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du som patient eller närstående tycker om vården hos oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros. Det hjälper oss att förbättra vården och servicen på kliniken.

Har du beröm, förslag till förbättringar, synpunkter eller klagomål kan du framföra dem till oss på flera olika sätt:

Kontakta personalen
I första hand bör du i första hand kontakta personalen eller verksamhetschefen på den avdelningen/mottagning du blivit behandlad. Du kan ringa eller skicka ett brev. 

Skicka brev till

Verksamhetschef

Huddinge Ortopedi

Röntgenvägen 3A, plan 11

141 52 Huddinge


I de fall där vår Enhet inte kan hjälpa dig vänder du till:

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Patientnämnden
Box 17535, 118 91 Stockholm
Tel: 08-123 467 00

LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

LÖF
Box 17830, 118 94 Stockholm
Tel: 08-5510 1000

Läkemedelsförsäkringen
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel: 08-462 37 00

1177 Vårdguiden
Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.
1177 Vårdguiden
Tel: 1177

Vi använder kakor

För att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och webbtjänster – använder vi cookies, web beacons och liknande tekniker. Här kan du läsa om vilka olika typer av cookies det finns och hur vi använder dem