Behandlingar: Hand

Vi har fått avtal av Region Stockholm att driva avancerade handkirurgi

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom uppstår pga tryck på en av nerverna som löper på framsidan av handleden. Trycket mot nerven kan orsakas av svullnad som uppstår t ex vid överansträngning eller graviditet. Ofta är orsaken okänd men det är högre risk för diabetiker att drabbas. Symtomen vid karpaltunnelsyndrom är domningar, nedsatt känsel och ibland smärtor och svaghet i tumme, pekfinger och långfinger. Symtomen provoceras ofta av belastning eller statiskt arbete men det är vanligt med ökade domningar nattetid.

I första hand behandlas karpaltunnelsyndrom med en handledsortos, ett stöd med en skena som håller handleden rak på natten. Ibland lindras symtomen också av antiinflammatorisk medicin. Du kan också få råd om ergonomi av en sjukgymnast eller arbetsterapeut om du använder händerna mycket i ditt arbete. Ibland görs en undersökning av nervledningsförmågan för att fastställa diagnosen.

Vid operation av karpaltunnelsyndrom görs ett snitt på genom de intilliggande strukturerna för att skapa plats för nerven. Hudsnittet är ca 5 cm långt på framsidan av handleden.

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation men du kan även hitta delar av denna information på hemsidan.

På operationsdagen

Operationsdagen på Huddinge Ortopedi börjar med ett inskrivningssamtal och du förbereds för operation. Operatören samtalar med dig innan operationen och du får smärtstillande medicin och förebyggande medicin mot illamående. Operationen sker i lokalbedövning och tar ca 10-20 minuter. Väntetid kan förekomma på operationsdagen.

Efter operationen

Du får åka hem ca 1 h efter operationen. För optimal smärtlindring får du de recept du behöver innan hemgång. Operationssåret omges av ett förband som minskar blödning och förhindrar rörelse i handleden. Stygnborttagning som sker på Huddinge ortopedi 14 dagar efter operationen. Täck över förbandet när du ska duscha, t ex med en plastpåse och gummiband. Undvik att bada tills såren är helt läkta. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har men är vanligast 2-6 veckor. Du får inte lyfta tungt de första fyra veckorna. Det är viktigt att du rör på axeln, armbågen och fingrarna så mycket som smärtan tillåter. Det tar lång tid för nerven att återhämta sig och därför är det vanligt med kvarstående besvär den fösta tiden efter operationen.

Dupuytrens Kontraktur

Dupuytrens kontraktur (krokiga fingrar) innebär en gradvis skrumpning av den stora senhinnan i handflatan. Initialt blir senhinnan tjockare och bildar ojämnheter i handflatan, detta kan leda till ömhet. Därefter skrumpnar senhinnan och bildar strama strängar från handflatan ut i fingrarna vilket successivt leder till att fingrarna inte kan sträckas ut helt. Dupuytrens kontraktur kan drabba en eller båda händerna och det är vanligast att ring- och lillfinger påverkas. Dupuytrens kontraktur förekommer oftare hos män och sjukdomen är delvis ärftlig. Diabetiker drabbas något oftare än andra. Indikationerna för behandling är när minst ett finger saknar mer än 40° av sträckförmågan. Om behandlingen utförs i ett för tidigt skede är risken stor att man får återfall.

Det finns två olika sätt att behandla Dupuytrens kontraktur – Nål-fasciotomi eller operation. Nål-Fasciotomi innebär att man injicerar NÅL som löser upp de strama strängarna. Direkt efter injektionen sträcker man ut fingret/fingrarna i lokalbedövning. Vid operation avlägsnar man den strama strängen genom ett snitt i handflatan. Operationen görs i narkos och tar ca 45-90 minuter.

Dupuytrens Kontraktur

Efter behandlingen läggs ett rejält förband och du ska hålla handen i stillhet och gärna i högläge. Ibland kan huden spricka i samband med sträckningen. Såret läker på ett par veckor men kräver omläggningar av en sjuksköterska under tiden.

Vid en operation får du åka hem efter ett par timmar. Operationssåret omges av ett förband som avlägsnas vid återbesök hos arbetsterapeuten efter ett par dagar då du får en skena och träningsinstruktioner. Stygnborttagningen sker  14 dagar efter operationen.

Oavsett typ av behandling är det viktigt att täcka över förbandet när du ska duscha, t ex med en plastpåse och gummiband. Undvik att bada tills såren är helt läkta. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

Vanliga frågor

Kommer jag ha ont efter operationen? 

Vanligtvis räcker det att ta Paracetamol mot smärtan, vid behov skriver läkaren recept på andra smärtstillande. Efter injektionsbehandling uppstår det ofta en svullnad och spändhetskänsla i handen som kan sträcka sig upp i armen till armhålan.

Hur bra blir jag efter behandlingen? 

Om fingrarna blir helt raka eller inte beror på graden av rörelseinskränkning och ledstelhet. Det är inte ovanligt att en lätt böjställning kvarstår men det brukar inte ge några besvär.  Ca 30% av de som drabbas återfår långsamt sina besvär efter behandlingen, oavsett injektion eller operation.

Triggerfinger

Triggerfinger beror på att någon av fingrarnas böjsenor fastnar i sin egen senskida på grund av svullnad. Det vanligaste symtomet är att fingret fastnar i böjt läge och får hjälpas loss med andra handen för att sträckas ut vilket kan orsaka smärta. Svullnaden på senan kan orsakas av överansträngning men triggerfinger kan även uppstå utan tydlig förklaring. Besvären kan behandlas med antiinflammatorisk medicin eller kortisoninjektion men vid utebliven lindring kan det bli aktuellt med operation.

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation men du kan även hitta delar av denna information på hemsidan.

På operationsdagen

Operationsdagen på Huddinge Ortopedi börjar med ett inskrivningssamtal och du förbereds för operation. Operatören samtalar med dig innan operationen och du får smärtstillande medicin och förebyggande medicin mot illamående. Operationen sker i lokalbedövning och tar ca 8-15 minuter. Väntetid kan förekomma på operationsdagen.

Efter operationen

Du får åka hem ca 1 h efter operationen. För optimal smärtlindring får du de recept du behöver innan hemgång. Operationssåret omges av två förband – ett yttre som minskar blödning och förhindrar rörelse i fingret och ett inre som skyddar såret. Det yttre förbandet avlägsnas efter två dagar, det inre ska sitta tills stygnborttagningen som sker på Huddinge Ortopedi 14 dagar efter operationen. Täck över förbandet när du ska duscha, t ex med en plastpåse och gummiband. Undvik att bada tills såren är helt läkta. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har. Du får inte lyfta tungt de första fyra veckorna. Det är viktigt att du rör på axlar och armbågar så mycket som smärtan tillåter.

De Quervains sjukdom

De Quervains sjukdom beror på en svullnad kring två av tummens muskelsenor som löper på utsidan av handleden. Det är vanligt hos småbarnsföräldrar som bär sitt barn långa stunder men besvären kan även uppkomma av annan belastning av handled och tumme. Symtomen vid De Quervains sjukdom är ömhet över senorna och smärta vid sidoböjning mot lillfingersidan. Behandlingen i första hand består av antiinflammatorisk medicin, kortisoninjektion samt avlastande stödskena. Undvik moment som förvärrar symtomen. Vid utebliven effekt av ovanstående behandling kan operation utföras. Operationen innebär en klyvning av det senfack som omger senorna.

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation men du kan även hitta delar av denna information på hemsidan.

På operationsdagen

Operationsdagen på Huddinge Ortopedi börjar med ett inskrivningssamtal och du förbereds för operation. Operatören samtalar med dig innan operationen. Operationen sker i  lokalbedövning och tar ca 30 minuter. Väntetid kan förekomma på operationsdagen.

Efter operationen

Du kan åka hem ett par timmar efter operationen. För optimal smärtlindring får du de recept du behöver innan hemgång. Operationssåret omges av ett förband yttre och ett inre förband. Du kan ta av det yttre efter två dagar men det inre ska sitta kvar tills stygnborttagningen som sker på Huddinge Ortopedi 14 dagar efter operationen. Täck över förbandet när du ska duscha, t ex med en plastpåse och gummiband. Undvik att bada tills såren är helt läkta. Håll gärna handen högt för att minska svullnad. Det är viktigt att röra på fingrarna och axeln så mycket som smärtan tillåter. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har men är vanligast 2-4 veckor. Du får inte lyfta tungt de första fyra veckorna.

För mer information kontakta oss.

Vi använder kakor

För att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och webbtjänster – använder vi cookies, web beacons och liknande tekniker. Här kan du läsa om vilka olika typer av cookies det finns och hur vi använder dem