Armbåge

Här kan du läsa mer om olika behandlingar för armbåge

Lateral epicondylalgia (Tennisarmbåge)

Tennisarmbåge är ett smärtsamt tillstånd över fästet för underarmens muskler på armbågens utsida. Uppkomstmekanismen är oftast statisk eller tung belastning av de musklerna som sträcker i handleden och fingrarna, t ex tennis, datorarbete eller hantverksarbete. Behandlingen i första hand är att undvika belastning som smärta. Du bör ta hjälp av en sjukgymnast för ergonomirådgivning och specifika övningar. Sjukgymnasten kan även hjälpa till med andra lindrande behandlingsmetoder. Om besvären varat i mer än ca 6 månader kan det vara aktuellt med operation. Operationen innebär en delning av muskelfästet.

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation men du kan även hitta delar av denna information på hemsidan.

På operationsdagen

Operationsdagen på Huddinge Ortopedi börjar med ett inskrivningssamtal och du förbereds för operation. Operatören samtalar med dig innan operationen. Operationen sker i narkos eller lokalbedövning och tar ca 30 minuter. Väntetid kan förekomma på operationsdagen.

Efter operationen

Du kan åka hem ett par timmar efter operationen. För optimal smärtlindring får du de recept du behöver innan hemgång. Operationssåret omges av ett förband yttre och ett inre förband. Du kan ta av det yttre efter två dagar men det inre ska sitta kvar tills stygnborttagningen som sker på Huddinge Ortopedi 14 dagar efter operationen. Täck över förbandet när du ska duscha, t ex med en plastpåse och gummiband. Undvik att bada tills såren är helt läkta. Håll gärna handen högt för att minska svullnad. Det är viktigt att röra på fingrarna och axeln så mycket som smärtan tillåter. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har men är vanligast 2-8 veckor. Du får inte lyfta tungt de första fyra veckorna. Det tar lång tid för muskelfästet att läka och det tar oftast några månader innan det går att utvärdera slutresultatet av operationen.

På operationsdagen

Du kan åka hem ett par timmar efter operationen. För optimal smärtlindring får du de recept du behöver innan hemgång. Operationssåret omges av ett förband yttre och ett inre förband. Du kan ta av det yttre efter två dagar men det inre ska sitta kvar tills stygnborttagningen som sker på Huddinge Ortopedi ca. 14 dagar efter operationen. Efter operationen ska armbågen hållas rak. Du ska röra på handled och fingrar så mycket som möjligt de första två dygnen. Efter detta påbörjas rörelseträning av armbågsleden men du ska undvika att böja mer än 90° under de första fyra veckorna. Du får inte heller lyfta tungt de första fyra veckorna efter operationen. Täck över förbandet när du ska duscha, t ex med en plastpåse och gummiband. Undvik att bada tills såren är helt läkta. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har men är vanligast 2-6 veckor. Du får inte lyfta tungt de första fyra veckorna. Nerven är en känslig struktur och det tar lång tid för nerven att återhämta sig. Det är vanligt med kvarstående och även ökade symtom första tiden efter operationen och nerven kan vara känsligare för lokalt tryck.

Vanliga frågor

Hur bra blir jag efter operationen? Ca 70-80% blir bra eller förbättrade av operationen. Det kan ta månader innan slutresultatet kan utvärderas.

Kontakta oss genom att klicka här

Nervklämning i armbågen

På insidan av armbågen löper ulnarisnerven. Om denna nerv utsätts för tryck eller en inklämning kan det ge domningar och smärta längs underarmens insida och ut i lill- och ringfinger. Symtomen ökar av kraftig böjning i armbågen och många har besvär nattetid. Första steget i behandlingen är att se över vilka moment på arbetet eller fritiden som provocerar besvären. Nattetid kan en skena som håller armbågen rak användas. Om besvären kvarstår kan det bli aktuellt med operation. Genom operationen frilägger man nerven och ser till att den löper som den ska i förhållande till benutskottet på insidan av armbågsleden.

 Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation men du kan även hitta delar av denna information på hemsidan.

På operationsdagen

Operationsdagen på Huddinge Ortopedi börjar med ett inskrivningssamtal och du förbereds för operation. Operatören samtalar med dig innan operationen. Operationen sker i narkos och tar ca 45 minuter. Väntetid kan förekomma på operationsdagen.

Vi använder kakor

För att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och webbtjänster – använder vi cookies, web beacons och liknande tekniker. Här kan du läsa om vilka olika typer av cookies det finns och hur vi använder dem