Miljö &- kvalitetscertifiering

Vi driver en ständig utveckling av sjukvårdens arbetssätt.

En ständig utveckling

Vid Huddinge Ortopedi driver vi ständigt utvecklingen av sjukvårdens arbetssätt framåt och förbättrar förutsättningarna för våra patienter både före, under och efter vistelsen. Vårt mål är att ge alla patienter en högkvalitativ, patientsäker och effektiv sjukvård. Vi ser att ett välfungerande, systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för hög patientsäkerhet och för oss på Huddinge Ortopedi är det viktigt att vi har ett system där vi varje dag, som en del av vårt arbete, synliggör och löser de problem som uppstår. Alla medarbetare har därför två jobb – dels att ge vård och dels att förbättra våra arbetssätt. Genom ett proaktivt arbete och standardisering av vårdprocesser, med minskade variationer som följd, ökar vi patientsäkerheten.

Våra patienter bidrar till vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Genom deltagande i kvalitetsregister och genom att vi regelbundet gör interna kvalitetsuppföljningar bidrar du som patient till utveckling av vården. All journaldata hanteras enligt patientdatalagen och strikta integritetskrav.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Om du som patient vill avstå från deltagande i de nationella kvalitetsregistren kontaktar du vår klinik.  Om du vill spärra din journal i NPÖ kontaktar du oss på 08 128 460 00 eller via 1177 Vårdguiden e-tjänster. Du kommer då att få mer ­information om vad spärrning innebär och en ­blankett för skriftlig anmälan..

Vi använder kakor

För att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och webbtjänster – använder vi cookies, web beacons och liknande tekniker. Här kan du läsa om vilka olika typer av cookies det finns och hur vi använder dem