Fot

Här kan du läsa mer om olika behandlingar för fot

Hallvux Valgus

Diagnos

Behandling

Efter operation för Hallux Valgus

Smärtlindring

Plåster/ förband

Dusch/ bad

Risker/ komplikationer

Avlägsnande av stygn

Resultat efter operation av Hallux Valgus

Att börja arbeta igen

Du kan oftast åka hem 1-2 timmar efter operationen.
Du kan inte själv köra bil eller åka med offentlig transport hem, utan behöver bli körd av en anhörig.

Vi rekommenderar att du håller dig stilla och har foten i högläge för att minska blödning och svullnad.

Under operationen läggs ett stort, vadderat förband. Det ska behållas på i 48 timmar efter operationen. Efter det tar du av förbandet och duschar tån dagligen med rent vatten. Tån baddas torr med en ren handduk eller får lufttorka, och läggs sedan om med förbandet du fått med dig (Mepitel sårskydd och plåster). När det slutat komma var från tån används vanligt plåster tills såret har läkt. Om förbandet blöder igenom ska det bytas. Genomblödda förband ökar infektionsrisken.

Efter 2 dygn får du ta av förband/plåster och duscha. Tills såret är helt torrt (ca 14 dagar) ska du undvika karbad, simhall och dylikt, då detta ökar infektionsrisken.

Efter operationen kan smärtor förekomma. Du ska själv ha köpt Alvedon, Panodil eller motsvarande. Vi rekommenderar att du tar Paracetamol (Alvedon, Panodil eller motsvarande) och det läkemedel mot inflammation som du har fått. Dessa tabletter ger optimal smärtbehandling, bättre sårläkning samt minskar irritationen i operationssåret. Vid behov får du även OxyNorm eller OxyContin (ett syntetiskt morfin). Du kommer att få ett schema som visar hur du ska ta din smärtstillande medicin.

Stygnen ska avlägsnas på Huddinge Ortopedi/din vårdcentral efter 12-14 dagar.

Oftast kan du återuppta ditt arbete efter några dagar om du har möjlighet att ha foten i högläge några gånger under dagen.

I några fall kan en liten nagelstump växa ut vid nagelbädden. Om den är i vägen avlägsnas den genom operation. Infektion kan förekomma efter alla operationer, men är sällsynt.

Om du får problem med:

  • Blödning
  • Svullnad – det första dygnet kan svullnad vara tecken på blödning
  • Smärta – om du inte blir tillräckligt smärtlindrad av den rekommenderade medicinen
  • Infektion – vid rodnad, svullnad och värmekänsla samt eventuell feber

– ska du vända dig till oss på Huddinge Ortopedi eller till din vårdcentral, skulle du mot förmodan inte få kontakt med oss får du kontakta närmaste akutmottagning.

Vi hoppas att du snart kryar på dig!

Vi använder kakor