Så hanterar vi din information

Sammanfattning: För att viktig journalinformation skall finnas tillgänglig för din vård deltar vi i journaldelning via nationella patientöversikten (NPÖ). I NPÖ deltar många vårdgivare i landsting och kommuner. Exempel på information som ingår är sammanfattande journalanteckningar, labsvar, läkemedel och diagnoser. För att någon ska få ta del av denna information måste du först ge ditt […]

Vi använder kakor